2021-07-09

Comparison of composite water tanks with concrete and steel tanks

ردیف ویژگی مخازن بتونی مخازن فولادی مخازن کامپوزیتی امتیاز ۱ مدت زمان اجرا زیاد مناسب بسیار کم **** ۲ سهولت نگهداری عالی خوب خوب **** ۳ […]
2021-07-09
انواع کامپوزیت

Everything about composites

کامپوزیت چیست ؟ کامپوزیت ترکیب حداقل دو ماده است که یکی فاز تقویت کننده نامیده می شود و به شکل الیاف، ورقه ویا ذرات است و […]