2013-12-14

نماي داخلي مخزن کامپوزيت 2500 متر مکعبي با ساپورت از نوع داخلي

نماي داخلي مخزن کامپوزيت 2500 متر مکعبي مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب بتني مي باشند. مخازن  کامپوزيت ماژولار […]
2013-12-14

مراحل مونتاژ مخزن 2500 متر مکعبي کامپوزيت سنندج- زمستان 90

سرعت نصب يکي از ويژگيهاي قابل توجه مخازن آب کامپوزيت است. اين مخازن با سرعت بسيار زياد قابل نصب هستند.به طوريکه يک مخزن 2500 متر مکعبي […]
2013-12-14

نماي جانبي مخزن ذخيره آب شرب کامپوزيت 2500 متر مکعبي دو قسمتي در حال مونتاژ سنندج فاز 1

نماي جانبي مخزن ذخيره آب شرب کامپوزيت 2500 متر مکعبي دو قسمتي در حال مونتاژ سنندج فاز 1 خواص منحصر به فرد مخزن‎ FRP ‎مانند ‏مقاومت […]