2013-12-14

نمای داخلی مخزن کامپوزیت ۲۵۰۰ متر مکعبی با ساپورت از نوع داخلی

مخازن ذخیره آب کامپوزیت ماژولار گزینه ای  جدید به عنوان جایگزین مخازن آب بتنی می باشند. مخازن  کامپوزیت ماژولار تولید شرکت ایمن ایستا الکتریک با دارا […]
2013-12-14

مراحل مونتاژ مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی کامپوزیت سنندج- زمستان ۹۰

سرعت نصب یکی از ویژگیهای قابل توجه مخازن آب کامپوزیت است. این مخازن با سرعت بسیار زیاد قابل نصب هستند.به طوریکه یک مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی […]
2013-12-14

نمای جانبی مخزن ذخیره آب شرب کامپوزیت ۲۵۰۰ متر مکعبی دو قسمتی در حال مونتاژ سنندج فاز ۱