2014-02-18
دریچه منهول

دريچه هاي منهول کامپوزيت براي ايمني بيشتر

دريچه هاي منهول کامپوزيت راه حلي مناسب براي رفع مشکل سرقت دريچه هاي منهول چدني هستند  دریچه منهول کامپوزیتی SMC در تولید دریچه منهول کامپوزیتی از […]
2014-01-27

مخزن 9 متر مکعبي کامپوزيت کيوبيک ماژولار

مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب بتني مي باشند. مخازن  کامپوزيت ماژولار توليد شرکت ايمن ايستا الکتريک با دارا […]
2013-12-17

مخزن آب کامپوزيت 72 متر مکعبي نصب شده روي سکوي فولادي 20 متري

مخزن آب کامپوزيت 72 متر مکعبي نصب شده روي سکوي فولادي 20 متري مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب […]
2013-12-17
مخزن فایبر گلاس

مخزن ذخیره آب شرب 24 متر مکعبي نصب شده روي سکوي فولادي به ارتفاع 30 متر

مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب بتني مي باشند. مخازن  کامپوزيت ماژولار توليد شرکت ايمن ايستا الکتريک با دارا […]