2013-12-17

دریچه بازدید کامپوزیت B125-20cm

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2013-12-02

دریچه های منهول کامپوزیت

شرکت ایمن ایستا الکتریک اولین و تنها تولید کننده دریچه های منهول کامپوزیت GRP با استفاده از تکنولوژی SMC  در ایران می باشد. این شرکت فعالیت […]