2014-02-18

دریچه های منهول کامپوزیت برای ایمنی بیشتر

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2014-02-17

دریچه های منهول کامپوزیت مطابق با استاندارد EN124

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2014-02-12

دریچه منهول کامپوزیت ۶۰ سانتی به همراه طوقه

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2014-02-12

فونداسیون کامپوزیت در سایزهای مختلف جهت نصب انواع تابلوهای توزیع کامپوزیت

ارایه سکوی (فونداسیون) کامپوزیت به همراه تابلوهای مربوطه امکان نصب سریع و ایمن تابلوهای کامپوزیت را فراهم می کند. فونداسیون کامپوزیت تابلوها به صورت ماژولار بوده […]