لیست نمایندگی‌ها

استان شرکت مدیر عامل / شخص مربوطه تلفن تماس
اصفهان نیرومان صنعت سپاهان جناب آقای نبی زاده 03132240158 09131140541
نیرو گستر نوین شایان برق جناب آقای بهشتی / جناب آقای پور جوهری 03132241061 09397629514 / 09037521105
تهران توانیار تجهیز سامی (سامیکو همه محصولات) جناب آقای داوری / جناب آقای محمدی 02122643007-9 09121125373
خراسان پیشرو خراسان جناب آقای اسماعیل پور / جناب آقای زمانیان 05136652488-90 09155119273 / 09151151745
هوای مطبوع خاور (مخزن آب و دریچه) جناب آقای فیلابی / جناب آقای قدوسی 05138455444
خوزستان آداک صنعت کاسپین جناب آقای قلمبر 06133332579 09198251530
فارس تکاپو شیراز جناب آقای غریبی / سرکار خانم جهانگیری 07136407357-9 09171178696
کرمانشاه پروسکه جناب آقای حاجیان / جناب آقای فعله گری 08337223456 09183573082 / 09188365652
گیلان و مازندران آذرخش نیروی شمال جناب آقای جعفری / جناب آقای نیک نژاد 01133370674 09128157197 / 09111542998
گلستان کاوش نیروی ایرانیان جناب آقای سینا جواهری 01732157783 09112800282
هرمزگان الکترو ابزار دقیق خلیج فارس (همه محصولات) جناب آقای نصیری / جناب آقای هدایت پور بازرگانی 07633348448 09366445490 / 09177651627
یزد صدران نیرو یزد جناب آقای صالحی 03536285285 09133843353