مخزن ۹ متر مکعبی کامپوزیت کیوبیک ماژولار
2014-01-27
دریچه منهول کامپوزیت ۶۰ سانتی به همراه طوقه
2014-02-12
نمایش همه

فونداسیون کامپوزیت در سایزهای مختلف جهت نصب انواع تابلوهای توزیع کامپوزیت

ارایه سکوی (فونداسیون) کامپوزیت به همراه تابلوهای مربوطه امکان نصب سریع و ایمن تابلوهای کامپوزیت را فراهم می کند. فونداسیون کامپوزیت تابلوها به صورت ماژولار بوده به این معنی که به راحتی قابل حمل بوده و بدون نیاز به ابزار و دانش خاص ظرف مدت ۲ الی ۳ دقیقه در محل نصب تابلو قابل مونتاژ می باشند.

این سکوها با دارا بودن دریچه بازدید باعث ایجاد فضای بیشتر و نتیجتاً سهولت در نصب و بهره برداری از تابلوهای کامپوزیت می گردند.

توجه:

۱- به منظور حفظ امکان بهره برداری از دریچه باز شو تعبیه شده روی فونداسیونهای GRP توجه داشته باشید که هنگام نصب فونداسیون دریچه در قسمت جلو تابلو قرار گیرد.

۲- به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز، دریچه طوری روی فونداسیون تعبیع شده است که پس از بسته شده درب تابلو امکان باز کردن دریچه بازشو روی سکو وجود نخواهد داشت.

۳- داخل فونداسیونهای کامپوزیت زائده هایی جهت نصب شینه نول یا ارت تعبیه شده است.

 

Comments are closed.