2013-12-02

دریچه های منهول کامپوزیت

شرکت ایمن ایستا الکتریک اولین و تنها تولید کننده دریچه های منهول کامپوزیت GRP با استفاده از تکنولوژی SMC  در ایران می باشد. این شرکت فعالیت […]