2013-12-14

مخزن ذخیره آب شرب کامپوزیت ۲۵۰۰ متر مکعبی فاز یک سنندج

مخازن ذخیره آب کامپوزیت ماژولار گزینه ای  جدید به عنوان جایگزین مخازن آب بتنی می باشند. مخازن  کامپوزیت ماژولار تولید شرکت ایمن ایستا الکتریک با دارا […]
2013-12-14

نمای جانبی مخزن ذخیره آب شرب کامپوزیت ۲۵۰۰ متر مکعبی دو قسمتی در حال مونتاژ سنندج فاز ۱