مشخصات ابعادی تابلو کامپوزیت

مدل طول عرض عمق
M3530 390 340 160
M4535 490 390 160
M5535 590 390 220
M7455 790 590 220
C2119 210 190 70+20
C2424 240 240 100+20
N3724 377 244 143
ابعاد فونداسیون تابلو(میلیمتر) ابعاد بیرونی تابلو(میلیمتر)
عمق ارتفاع عرض عمق ارتفاع عرض مدل
330 920 460 330 830 460 00
330 920 590 330 830 590 0
330 920 785 330 830 785 1
330 920 1115 330 830 1115 2
330 920 460 330 1130 460 00-110
330 920 590 330 1130 590 0-110
330 920 785 330 1130 785 1-110
330 920 1115 330 1130 1115 2-110

error: کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به مجموعه ایمن ایستا الکتریک میباشد