2013-12-17

مخزن ذخيره آب شرب 1008 متر مکعبي کامپوزيت

مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب بتني مي باشند. مخازن  کامپوزيت ماژولار توليد شرکت ايمن ايستا الکتريک با دارا […]
2013-12-02

مخازن آب شرب کامپوزيت

شرکت ايمن ايستا الکتريک اولين و تنها توليد کننده مخازن ذخيره آب شرب کامپوزيت GRP با استفاده از تکنولوژي SMC در ايران مي باشد. مخازن مذکور […] […]