2013-12-02

دریچه های منهول کامپوزیت

شرکت ایمن ایستا الکتریک اولین و تنها تولید کننده دریچه های منهول کامپوزیت GRP با استفاده از تکنولوژی SMC  در ایران می باشد. این شرکت فعالیت […]
2013-12-02

مخازن آب شرب کامپوزیت

شرکت ایمن ایستا الکتریک اولین و تنها تولید کننده مخازن ذخیره آب شرب کامپوزیت GRP با استفاده از تکنولوژی SMC در ایران می باشد. مخازن مذکور […]
2013-11-26

تابلوهای برق کامپوزیت

شرکت ایمن ایستا الکتریک اولین و تنها تولید کننده تابلوهای برق و جعبه های انشعاب و کنتور فشار ضعیف با استفاده از تکنولوژی SMC در ایران […]