نمای جانبی مخزن ذخیره آب شرب کامپوزیت ۲۵۰۰ متر مکعبی دو قسمتی در حال مونتاژ سنندج فاز ۱
2013-12-14
مخزن ذخیره آب شرب کامپوزیت ۲۵۰۰ متر مکعبی فاز یک سنندج
2013-12-14
نمایش همه

مراحل مونتاژ مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی کامپوزیت سنندج- زمستان ۹۰

سرعت نصب یکی از ویژگیهای قابل توجه مخازن آب کامپوزیت است. این مخازن با سرعت بسیار زیاد قابل نصب هستند.به طوریکه یک مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی دو جزئی طی مدت تقریبی یکماه و در هر نوع شرایط آب و هوای قابل مونتاژ می باشد. و مانند مخازن بتنی محدودیتهای دمای محیط و .. برای اجرای پروژه وجود ندارد.

Comments are closed.