السیره‌الذاتیه‌المهنیه‌لـ‌(EISECO) فی‌مجال‌خزانات‌المیاه

بدأت شرکه نیبکو (NIPCO) دراسات فی مجال إنتاج الأجزاء المرکبه منذ عام ۱۹۹۷ وانتهت عام ۲۰۰۰ لتدخل مرحله التدشین وحالیا فی المتوسط تسلم ۴۰۰ الف قطعه إلى شرکه إیران خودرو لتصنیع السیارات سنویًا بما تساوی  مبلغ یعادل ۲۵۰ ملیار ریال ایرانی سنویا . ومنذ عام ۲۰۰۵ بدأت الشرکه الدراسات اللازمه بهدف توسیع إنتاج الأجزاء المرکبه فی صناعات الکهرباء والمیاه. بدأ إنتاج اللوحات الکهربائیه منذ عام ۲۰۰۷ و إنتاج خزانات المیاه منذ عام ۲۰۰۸٫ نتائج هذه الأنشطه مدرجه فی الجدول ادناه. جدیر بالذکر انه من أجل تنفیذ أنشطه خزانات المیاه واللوحات الکهربائیه بشکل أفضل ، فقد أوکلت هذه الأمور إلى شرکه ایمن ایستا الکتریک، حیث اعتمدت خطوات مهمه فی هذا المجال من خلال توسیع أنشطتها ومنتجاتها ، ونذکر بعضها بإیجاز فی الجدول الأتی.

 جدول مخازن کامپوزیتی:

صف اسم المنج عمل مکان العملیه جهاز تاریخ الانتها صون
۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش  خصوصی شهرک صنعتی

کاسپین قزوین

۲ جهاز ۸۷ ۶۰m³

۶۰m³

۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شهرک صنعتی

اشتهارد

۲ جهاز ۸۷ ۶۰m³

۶۰m³

۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی بندر صیادی

اروند-آبادان 

۲ جهاز ۸۷ ۲۴m³

۱۸m³

۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی معلم کلایه-

الموت لوشان

۲ جهاز ۸۸ ۴۰m³ 

۱۶m³

۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی خلخال-روستای

الکش

۱ جهاز ۸۸ ۲۴m³
۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-بلوار

میرداماد

۱ جهاز ۸۷ ۸m³
۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی رشت ۱ جهاز ۸۸ ۲m³
۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی چابهار زرآباد ۳ جهاز ۸۸ ۵۰m³

۵۰m³

۱۸m³

۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش بین المللی هرات ۱ جهاز ۸۹ ۱۵۰۰m³
۱۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی  کردستان-سنندج ابفای ۲ جهاز تکمیل شده است ۵۰۰۰m³
۱۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP  بخش خصوصی اصفهان-سپتیک

اراک-سپتیک

۲ جهاز سال ۹۰ ۱۳۲m³

۹۸m³

۱۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی اصفهان-پرستیژ لند ۳ جهاز سال ۹۰  ۷۱۴/۳۷۵m³
۱۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی اراک-ابفا ۳ جهاز ۹۰  ۱۰۸m ؛۵۰m
۱۴  مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی اراک-ابفا ۳ جهاز اتاق کنترل ۹۰ ۹۰m³
۱۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز و

بندر عباس(شرکت توسعه هنر  متین )

۲ جهاز ۹۰ ۱۰۰۸m ؛۵۰m³
۱۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی   بیرجند-زندان خا ۱ جهاز ۹۱ ۲۴m³
۱۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۴ جهاز ۹۱ ۴m³
۱۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی کرمانشاه-گردشگری ۲ جهاز ۹۱ ۲۲۴m³
۱۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران پنل ۹۱ ۱۵۰ عدد
۲۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران شخصی مخزن ۹۱ ۱m³
۲۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران پنل ۹۱ ۱۲۷ عدد
۲۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی بندر عباس قسمین من الخزان ۹۱ ۲۱۶m³
 

۲۳

مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران -تعاونی ۷ مخزن ۹۱ ۵۶۰m³
۲۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی بندر عباس-شهر جدید علوی ۱ مخزن ۹۲ ۵۰۷m³
۲۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی بندر عباس کیش(توسعه هنر متین) ۱۲ مخزن ۹۲ ۳۸۴m³
۲۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد ۱مخزن ۹۲ ۶۰m³
۲۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۳ مخزن ۹۲ ۷۲m³
۲۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی لار فارس(شرکت توسعه هنر متین ) ۱مخزن ۹۲ ۳۰۰m³
۲۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش اموزشی دانشگاه تربت حیدریه-خراسان رضوی ۲ مخزن ۹۲ ۲۰-۴۰-۲۰m³
۳۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش  خصوصی مشهد خراسان رضوی ۱ مخزن ۹۲ ۹m³
۳۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد- خراسان رضوی ۱ مخزن ۹۲ ۴۵
۳۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۵ مخزن ۹۲ ۱۵۶m³
۳۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی بندر عباس-شهر جدید علوی ۱ مخزن ۹۲ ۵۰۷m³
۳۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد-خراسان رضوی ۱ مخزن ۹۳ ۷۲m³
۳۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-دانشگاه بقیه الله ۱ مخزن ۹۳ ۱۰۸m³
۳۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی تهران پروه ولنجک ۲ باب مخزن ۹۳ ۳۰m³
۳۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران پروه مهتاب پنل ۹۳ ۴۵m³
۳۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-بیمارستان نیروی دریایی ۳ باب مخزن ۹۳ ۴۸۰m³
۳۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش اموزشی   تهران ساختمان آموزشس ۱ باب مخزن ۹۳ ۶m³
۴۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی شیراز هلال احمر ۱ باب مخزن ۹۳ ۳۲m³
۴۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی جاسک نیروی دریایی ۱ باب مخزن ۹۳ ۹۸m³
۴۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی چابهار-نیروگاه ۱ باب  مخزن ۹۳ ۷۲m³
۴۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی  تهران-نیروی مسلح ا باب ۹۳ ۱۶m³
۴۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی اصفهان-پرستیژ لند ۳ باب ۹۳ ۶۹۴٫۳۷۵m³
۴۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی اصفهان-فرودگاه ۱ باب ۹۳ ۱۹۸m³
۴۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-مجتمع صنعتی ماموت ۱ باب ۹۳ ۲۴m³
۴۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی انزلی-منطقه ویژه انحصاری انزلی ۱ باب ۹۳ ۳۰m³
۴۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی اهواز-بیمارستان ۱ باب ۹۴ ۵۰m³ sum
۴۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-ایرانمال ۱ باب ۹۴ ۷۲m³
۵۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی چابهار-نیروگاه ۱ باب ۹۴ ۷۲m³
۵۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کرج-صحت ۱ باب ۹۴ ۱۲۸m³
۵۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی بیرجند فرودگاه ۱ باب ۹۴ ۲۵۴m³
۵۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران-نیروی مسلح ۲ باب ۹۴ ۸۵m³
۵۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تبریز ۱ باب ۹۴ ۱۲m³
۵۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی نوشهر-مجتمع مسکونی ا باب ۹۴ ۱۸m³
۵۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران-بیمارستان ا باب ۹۴ ۱۵m³
۵۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کرج-شخصی ۱ باب ۹۴ ۳m³
۵۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی اصفهان- ا باب ۹۵ ۶m³
۵۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز(شرکت متین) ۱ باب ۹۵ پنل
۶۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز(شرکت متین ) ۱ باب ۹۵ پنل
۶۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز(شرکت متین) ۱ باب ۹۵  پنل
۶۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران(شرکت متین) ۱ باب ۹۵ پنل
۶۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-شخصی ۱ باب ۹۵ ۱m³
۶۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران -شخصی ۱ باب ۹۵ ۱٫۵m³
۶۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی اصفهان ذوب آهن ۱ باب ۹۵ ۸۰m³
۶۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراستن رضوی ۱ باب ۹۵ ۳۲m³
۶۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیروان-خراسان رضوی ۱ باب ۹۵ ۵۱۰m³
۶۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شاهرود سمنان ۱ باب ۹۵ ۵۱۰m³
۶۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیروان خراسان رضوی خطه التنمیه ۹۶ ۳۰۰m³
۶۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی کوهین قزوین إصلاح ۹۶ ۱۰۰۸m³
۷۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی  تهران -بورس ۱ باب ۹۶ ۳۰m³
۷۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران – ۱ باب -سپتیک ۹۶ ۵۴m³
۷۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کرمان -شخصی ۲ باب ۹۶ ۲۷m³ , ۲۷m³
۷۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی اصفهان-بیمارستان ۲  باب ۹۶ ۹۶m³ و ۶۴m³
۷۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی اصفهان ۱ باب ۹۶ ۷٫۵m³
۷۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد -نیروگاه ۱با ب ۹۶ ۲۵۶m³
۷۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی کوهدشت-ابفای لرستان ۱ باب ۹۶ ۱۱۷۰m³
۷۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی بندر عباس بشاگرد

روستای درما و برکهنک

۲ باب ۹۶ ۸۰m³
۷۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران -بانکملی ۱ باب ۹۶ ۲۳۲٫۵m³
۷۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد -هتل ۱ باب ۹۶ ۱۳۰m³
۸۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی کرج مرکز بهداشت ۱ باب ۹۶ ۸۴m³
۸۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی ارومیه بیمارستان ۲باب ۹۶ ۶۰m³
۸۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی روستای سرخ کوله سر و یارفی ۲باب ۹۶ ۶۰m³  و ۱۵۰m
۸۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۳ باب ۹۶ ۱۰۵m³و۹۳m³و۱۸m 4 4
۸۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران مجتمع فرهنگی ورزشی ۱ باب ۹۶ ۳۳٫۷۵m³
۸۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز (توسعه هنر متین) ۱ باب ۹۶ ۱۰ عدد
۸۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز (توسعه هنر متین ) ۱ باب ۹۶ ۱۸۶ عدد
۸۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۶ ۵۸ عدد
۸۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کرج اشتهارد ۱ باب ۹۶ ۱۲m³
۸۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کرمان -شخصی ۱ باب ۹۶ ۲m³
۸۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۶ ۱۵۹عدد
۹۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی رشت ۱ باب ۹۶ ۱٫۵m³
۹۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۲ باب ۹۶ ۹۸m³
۹۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران اطلس مال ۳ باب ۹۶ ۱۲+۱۲+۸m³
۹۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۳ باب ۹۶ ۱۸٫۷۵+۱۸m³
۹۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران – ۱ باب ۹۷ ۳۰m³
۹۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران کارخانه ۱ باب ۹۷ ۱m³
۹۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران – ۲ باب ۹۷ ۸۴m³
۹۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۷ ۴۳٫۷۵m³
۹۸  مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران -شخصی ۱ باب ۹۷ ۲۲٫۵m³
۱۰۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی اصفهان-شاهین شهر ۱ باب ۹۷ ۵۴۰m³
۱۰۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش فرهنگی تهران مجتمع فرهنگی ورزشی ۱ باب ۹۷ ۱۰m³
۱۰۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش فرهنگی تهران مجتمع فرهنگی ورزشی ۱ باب ۹۷ ۱۵m³
۱۰۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران – ۱ باب ۹۷ ۳۰m³
۱۰۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی قزوین -ابفای ۱ باب ۹۷ ۹۸m³
۱۰۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش  خصوصی تهران – ۱ باب ۹۷ ۱۲m³
۱۰۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران خاتم الانبیا  ۱ باب ۹۷ ۱۲۰m³
۱۰۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی تهران -شخصی ۱ باب ۹۷ ۲m³
۱۰۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی تهران -شخصی ۱ باب ۹۷ ۲m³
۱۰۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد -هتل ۱ باب ۹۷ ۱۴۴m³
۱۱۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران -کارخانه ۱ باب ۹۷ ۴m³
۱۱۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۳ باب ۹۷ ۵۸٫۵۰m³و ۶۰m³و۵۶m³
۱۱۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران سام الکتریک ۱ باب ۹۷ LSHAPE-78m³
۱۱۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی کوهدشت-ابفای ۱ باب ۹۷ ۱۲۱۶m³
۱۱۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی خرم آباد -ابفای ۱ باب ۹۷ ۲۱۷۶m³
۱۱۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی شول آباد -ابفای ۱ باب ۹۷ ۵۰۰m³
۱۱۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی ماهشهر-پتروشیمی ۲ باب ۹۷ ۱۰۶۰m³ و ۲۰۲۹m³
۱۱۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۲ باب ۹۷ ۱۸۰m³ و ۱۸۰m³
۱۱۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مس رفسجان کرمان ۱ باب ۹۷ ۲۴۰m³
۱۱۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی ارومیه بیمارستان ۲ باب ۹۷ ۲۸۸m³
۱۲۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران مجتمع مسکونی ۲ باب ۹۷ ۲۰m³
۱۲۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران – ۱ باب ۹۸ ۹۸m³
۱۲۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کازرون -نیروگاه ۱ باب ۹۸ ۷۲۰m³
۱۲۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد-هتل ۱ باب ۹۸ ۷۲m³
۱۲۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی ارومیه بیمارستان ۲ باب ۹۸ ۳۶m³-۳۶m³
۱۲۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران -جاجرود ۱ باب ۹۸ ۹۰m³
۱۲۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی آبادان ۲ باب ۹۸ ۳*۱۴*(۱۴+۱۵)۲۹=۱۲۱۸m³
۱۲۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کاشان ۱ باب ۹۸ ۵۰۷m³
۱۲۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۸ ۴۸m³
۱۳۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۸ ۱۸m³
۱۳۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۸ ۹۰m³
۱۳۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-منطقه ازاد ارس ۱ باب ۹۸ ۶۴m³
۱۳۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کازرون-نیروگاه ۱ باب ۹۸ نصب
۱۳۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی   تهران تعاونی ۱ باب ۹۸ ۱۶۰m³
۱۳۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی   تهران-تعاونی ۱ باب ۹۸ ۱۶۸m³
۱۳۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۸ ۳۲m³
۱۳۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران-کلینیک ۱ باب ۹۸ ۴۵m³
۱۳۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران مرکز تن اسایی ۱ باب ۹۸ ۸m³
۱۳۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-مرکز تن اسایی ۱ باب ۹۸ ۲٫۵m³
۱۴۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۸ ۹m³
۱۴۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تبریز ۲ باب ۹۸ ۲m³,۲m³
۱۴۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-ایرانمال ۱ باب ۹۸ ۳۶۵٫۵m³
۱۴۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-ایرانمال ۱ باب ۹۸ ۳۵۷m³
۱۴۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران-ایرانمال ۱ باب ۹۸ ۵۳۵٫۵m³
۱۴۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی دماوند نیروگاه ۱ باب ۹۸ ۵۰۷m³
۱۴۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی کنارک ۱ باب ۹۸ ۲۷m³
۱۴۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP خصوصی تهران ۱ باب ۹۸ ۱۸۰m³
۱۴۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی رشت -شخصی ۱ باب ۹۸ ۴٫۵m³
۱۴۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران امور اقتصاد و دارایی ۲باب ۹۸ ۴۵m³ و۳۰m³
۱۵۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی سمنان -شخصی ۱ باب ۹۸ ۷٫۵m³
۱۵۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی شیراز پنل ۹۸ ۵۲ عدد
۱۵۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی رودهن ابفا پنل و

اقلام

۹۸ اقلام
۱۵۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران خاتم الانبیا اقلام ۹۸ ۵۰ عدد
۱۵۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP شخصی عراق صادرات شریط الختم ۹۸ ۲٫۰۰۰ متر
۱۵۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران -تعاونی ۴ باب ۹۸ ۴۸m³ و۴۸m

³۶۴m³و ۶۴m³

۱۵۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران             -بانک پارسارگاد ۵ باب ۹۹ ۲۴m³و ۵۰m³ , ۲۴m³

۹۶m³  و  ۱۲۰m³

۱۵۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران تعاونی ۱ باب ۹۹ ۶۴m³
۱۵۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۱ باب ۹۹ ۶۰m³
۱۵۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران -تعاونی ۲ باب ۹۹ ۹۰m³  و۷۲m³
۱۶۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران  -تعاونی ۶ باب ۹۹ ۳۲m³ و۴۸m³ و ۹۶m³

 و ۳۲m³ و ۹۶m³ و ۴۸m³

۱۶۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخشی خصوصی تهران ۱ باب ۹۹ ۳۰m³
۱۶۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۱ باب ۹۹ ۱۱۳m³
۱۶۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی تهران ۲ اب ۹۹ ۲m³ و ۱۸m³
۱۶۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی بیرجند فرودگاه ۲ باب ۹۹ ۶۰m³ و ۶۰m³
۱۶۵ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی رشت ۱ باب ۹۹ ۳۲m³
۱۶۶ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی بندر کنگ ۱ باب ۹۹ ۱۲m³
۱۶۷ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی کنارک نیروی دریایی ۱ باب ۹۹ ۵۱۰m³
۱۶۸ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی تهران-مپنا ۱ باب ۹۹ ۸۰m³
۱۶۹ مخزن آب کامپوزیتی GRP خیریه کرمان-خیریه پاکشوما ۲ باب ۹۹ ۷۰m³
۱۷۰ مخزن آب کامپوزیتی GRP خیریه لرستان-خیریه پاکشوما ۱ باب ۹۹ ۵۰m³
۱۷۱ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی لرستان خرم اباد ۱ باب ۹۹ ۲۱۷۶m³ 
۱۷۲ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی لرستان شول اباد ۱ باب ۹۹ ۵۰۰m³
۱۷۳ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش دولتی لرستان کوهدشت ۱ باب ۹۹ ۱۲۱۶m³
۱۷۴ مخزن آب کامپوزیتی GRP بخش خصوصی مشهد خراسان رضوی ۲ باب ۱۴۰۰ ۱۸mᵌ

۱۱۵mᵌ